DNA Thèta heling is heling door middel van de Thèta heling techniek vanuit Bron Bewustzijn volgens de principes van de Quantum fysica. De grondlegster van deze therapie is Vianna Stibal. Met de Thèta heling is er een revolutionaire techniek ontwikkeld door Vianna Stibal. Met deze heling techniek zijn tot op het diepste cellulaire herinneringsniveau verouderde waarheden, normen en overtuigingen die ons niet langer dienen, te verwijderen. Wijzigingen op de ondersteunende overtuiging zijn eveneens te veranderen. Het is een techniek om op een snelle effectieve manier blokkades, beperkende emoties, angsten en negatief zelfbeeld van dit leven en vorige levens op celherinnering niveau op te ruimen.


De term Thèta verwijst naar de hersengolf frequentie. Dit is ook de frequentie van zeer diepe meditaties. Doordat je je aardse bewustzijn even loslaat en je verbindt met dat grote kosmische bron bewustzijn, zijn veranderingen onmiddellijk mogelijk.


Blokkerende overtuigingen, kunnen op verschillende niveaus zitten:

Het kernniveau bevat overtuigingen vanuit de kindertijd

Het genetisch niveau zit in het morfogenetisch veld; het DNA bevat overtuigingen uit de voorouderlijke lijnen.

Het historisch niveau bevat energetische herinneringen

Het zielsniveau heeft overtuigingen die te maken hebben met datgene wat de ziel tot nu toe heeft ervaren.


Thèta heling is Quantum fysica:

  1. Deze heling wordt toegepast als mensen tegen een thema aanlopen, fysiek, emotioneel, psychisch, waarvoor tot nu toe geen oplossing is gevonden.
  2. De ingang van de Thèta heling is om uit te zoeken waar de werkelijke blokkerende overtuiging, probleem of trauma vastzit, om het vervolgens te verwijderen.

Het celgeheugen DNA in het lichaam bevat deze overtuigingen. Met Thèta heling kom je bij de kern die ergens in het (verre) verleden ligt en hiermee los je het probleem in het heden op, direct en zonder lange therapieën. Essentie van deze heling is dat de diepste oorzaak wordt opgespoord en verwijderd.


Ik geef in Thètastaat de “ Bron” de opdracht om de waargenomen blokkerende overtuiging uit het lichaam te verwijderen en te wijzigen in een positief ondersteunende overtuiging. Hiermee ondersteun ik het helingsproces in de cliënt.


Kosten

€ 35,- per uur